Ένα μεταβατικό στάδιο ανάρρωσης που έχει μείνει στη μέση (1995)